„Co kryje książka „Trele na morelach” – odkrywając śpiew ptaków”

Ptaki, jako istoty żyjące zarówno w przyrodzie, jak i w mieście, obserwują nas od zarania ludzkości. Nurtującym fenomenem pozostaje dla nas codzienność życia tych stworzeń, których nie można do końca zrozumieć. Wiele z tajemnic zawierających się w ich zachowaniach skupia się wokół świata dźwięków, które generują.

Rodzime ptactwo z powodzeniem zdaje się przewodzić tym staraniom – są to przecież istoty trudne do oswojenia, a jednocześnie obfite w dźwięczne przejawy swojej aktywności. O ile utarta sentencja „pies je trele” można spokojnie pozostawić w XX wieku, gdyż już na wiele lat przedtem ta metaforyczna postać nabrała nowego znaczenia, równie intersująco może brzmieć dla nas dzisiejszy kontekst tytułu rozważanych publikacji: „Trele na morelach”.

Książka „Trele na morelach” to dzieło autorstwa pseudonimicznego ornitologa Jerzego Janeta, znanego pod pseudonimem JJ; wydana przez Wydawnictwo „Ptasi Dzwonek”. Dzieło jest rodzajem kompendium pasjonata różnych zwierzęcych dźwięków czy pierwszego kroku w kierunku zgłębiania tajemnic ptasiego śpiewu.

Dzięki tej książce, czytelnik może poznać nie tylko opisy poszczególnych gatunków ptaków, ale także dokładne informacje na temat ich śpiewu, naśladowców i zmieniającej się w miarę upływu czasu barwy głosów oraz urozmaiceniem repertuaru gatunków zamieszkujących różne biotopy.

Książka stawia sobie dwa cele: najpierw zwraca uwagę na rozmieszczenie poszczególnych gatunków w przestrzeniach dźwiękowych osób zaangażowanych w poznawanie ptasiego śpiewu. W kolejnym etapie autor stara się przybliżyć te przewartościowane wnioski i zachęcić do wykorzystania próbek nagraniowych jako narzędzi wspomagających edukację ekologiczną.

Niewątpliwym atutem tej niecodziennej książki jest dorobek jej autora – Jerzego Janeta – znającego się tak na świecie fantazji, jak i ziemi. To właśnie jego życiowe wpisy na temat polskiej polany, równolegle z badaniem pieśni ptaków buduj- teraźniejszość Treli na morelachen tym więcej niż do konkluzji.

„Trele na morelach” to dzieło, które próbuje przełamać ogólnie panujące stereotypy o ptakach łąkowych, pastwiskowych czy leśnych, a przede wszystkim przybliżyć ich świat dźwięków oraz niezwykłe zdolności syntezy i naśladowania. Sam autor podkreśla w przedmowie: „Ptasi śpiew to nie tylko dudnienie komażek i żurawie w Paradzie Orlando! Słuchając ptasiego śpiewu można dostrzec, ilu bogów było tam od czasów Orfeusza, dotykając niemal naszych drzwi!”

To wielokulturowa podróż przez historię i emocje związane ze sferą ptasiego życia. Od tajemnic znad jezior i lasów, po wzruszenia przybreżna równiny pojezierza mazurskiego, „Trele na morelach” – odkrywając śpiew ptaków – otwiera radosne bramy odbiorcy gotowemu na wyprawy do obiecanego świata nie tylko przestrzeni naturalnej, ale także wspomnień uczuć.

Niech zatem książka „Trele na morelach” stanie się dla nas kolejnym etapem – zarówno nauki, jak i odkrywania przyrodniczych i ekologicznych wartości.

W dobie wszechogarniającej cyfryzacji i zawirowań codziennego życia, warto czasem zatrzymać się na chwilę i cieszyć skarbnicą dźwięków, jakie kryje natura – szczególnie śpiew ptaków. Chociaż dla niektórych może wydawać się to tematem niszowym, to tak naprawdę prawie każdy z nas ma możliwość wsłuchania się w pieśń skowronków, kosów czy jerzyków. Na pomoc w odkrywaniu bogactwa ptasiego repertuaru przychodzi wyjątkowa książka o oryginalnym tytule „Trele na morelach”.

Pierwsze skojarzenie, jakie nasuwa się po przeczytaniu tytułu, to tańce i zabawa, jednak tym razem będą to taniec i zabawa słowne. „Trele na morelach” to zebrane opowieści polskich ptasich podróżników – leśników, ornitologów czy pasjonatów. Autorem kompilacji jest Stanisław Łubieński, doświadczony dziennikarz i miłośnik ptaków od najmłodszych lat.

Jednym z głównych założeń książki jest przybliżenie czytelnikowi różnorodności światła i dźwięków niedostępnych oprócz świata filmu i zdjęć ptaków. Imponuje ona ogromną wiedzą na temat poszczególnych gatunków, ich zwyczajów oraz sposobu porozumiewania się. Ważnym elementem są również liczne anegdoty i ciekawostki z życia ptaków – jak choćby śpiew słowika, który nader często przywodzi ludziom na myśl „granice między genialnością a przegięciem”.

Podróże po świecie są wpisane w istotę natury – czy to w imigracji sezonowej ptaków, czy to jako element podróży człowieka. Stanisław Łubieński nie ogranicza się jedynie do dokładnych opisów poszczególnych przedstawicieli ptasiego świata, ale zachęca również czytelników do odkrywania piękna gatunków zamieszkujących odległe zakątki naszej planety. Owiane tajemnicą kraje dalekie i egzotyczne często kojarzone są z dzikością, a dzięki lekturze „Trele na morelach” można zrozumieć, jak niezamierzenie łączy się to wszystko z dźwiękami ptasich głosów.

Czy będąc biernym obserwatorem przyrody można stać się jednak jej aktywnym uczestnikiem? „Trele na morelach” pełni funkcję iskierki do zapalenia prawdziwej pasji w odbiorcy. Być może właśnie tej książki potrzebują wszyscy ci, którzy chcą dostrzec ukryty potencjał w niebanalnych dźwiękach ptaków?

Ostatecznie „Trele na morelach” jest dowodem na to, że nauka i pasja mogą iść w parze z fascynacją otaczającego nas świata. Inspiruje czytelników do głębszego zrozumienia natury i cieszenia się jej przepięknym dźwiękowym repertuarem. To piękna lektura zarówno dla osób, które dopiero odkrywają swoje zamiłowanie do ptasich piosenek, jak i dla tych, którzy od lat cieszą się słuchając ich śpiewu.