Ogólne

Irena Suchorzewska „Bociany”

Klekce bocian bocianowej
W Afryce nad rzeką:
Czas się zbierać do podróży.
Do Polski daleko!
Kiwa dziobem bocianowa,
Brodząc w ciepłej rzece:
Bardzo chętnie już, mój mężu,
Do domu polecę,
Tak mi jakoś za gorąco,
Duszno, słońce męczy.
Nigdy nie ma niepogody,
Deszczu, chmur i tęczy!
Tam nas czeka chłodna łąka,
Czekają topole,
Złote jaskry i kaczeńce…
…I gniazdko na szkole!
 
 _CKO6814www1
 
Bocian biały, fot. Cezary Korkosz   www.cezarykorkosz.pl 

Leave a Reply