Ogólne

Puszczyk: gniazdo i lęg

 Jeszcze trzy tygodnie i jesień puszczyka na „Plamce mazurka” dobiegnie końca. Póki co pragnę Wam zaprezentować sporą garść informacji dotyczących gniazda i lęgów puszczyka. A także wędrówki i rozprzestrzenianie się młodych puszczyków. Materiał pochodzi z „Metod badań i ochrony sów”.

„Puszczyk gnieździ się raz w roku. Wyjątkowo może lęg powtarzać.

 Na około miesiąc przed złożeniem jaj samiec rozpoczyna rytualne karmienie samicy. Ptaki często nawołują. Zaloty z czasem koncentrują się bliżej miejsca lęgu.

 Gniazduje w obszernych dziuplach na różnych wysokościach, wyjątkowo nawet powyżej 15 m. Puszczyki lęgną się również w szczelinach skalnych, zabudowaniach i starych gniazdach ptaków (np. sroki, myszołowa), ambonach, wyjątkowo nawet na ziemi i w króliczych norach. Chętnie zajmują odpowiednie budki lęgowe i głębokie kosze.

 Jaja 48 na 39 mm (45,5 -50 na 36,5 -41 mm), z lekkim połyskiem, waga 38 g. 2 -4 (1 -6) jaj składa w odstępach 2 -3-dniowych, od końca lutego do końca marca (szczyt w połowie marca), wyjątkowo od stycznia (w miastach) do maja (być może powtarzane lęgi po stracie), co zależy od dostępności pokarmu i warunków pogodowych. Wysiaduje 28 -30 dni, od pierwszego bądź drugiego jaja.

 Młode wykluwają się w ostępach 2 -3 dniowych. Po wykluciu ich waga wynosi około 35 g, kiedy osiągają lotność ważą 10 razy więcej. Większość lęgów składa się z 2 -3 piskląt, które pozostają w gnieździe około 25 -30 dni. Do 8 dnia życia są ślepe, zaś w 12 dniu przebijają się lotki. Do tego czasu samica ogrzewa je w gnieździe, po tym czasie zaczyna polować razem z samcem. Jeśli pokarmu jest mało, najmłodsze pisklęta mogą zostać zabite przez starsze rodzeństwo. Młode puszczyki opuszczają gniazdo jeszcze przed osiągnięciem zdolności do lotu. W razie niekorzystnych warunków pogodowych mogą do gniazda wracać. Przez pierwsze 2 -3 tygodnie trzymają się razem w pobliżu dziupli i często przysiadują często przytulone do siebie. Głośno żebrzą o pokarm zaraz po zapadnięciu zmroku, nawołując z częstotliwością 12 -15 razy na minutę. W sumie przez 2,5 do 3 miesięcy po wylocie pozostają pod ścisłą opieką rodziców, w obrębie ich terytoriów. W ciągu pierwszego miesiąca nie przemieszczają się dalej jak 150 m od gniazda. W wieku 7 -8 tygodni już nie grupują się. W dzień usadawiają się wysoko w koronach drzew liściastych przy pniu, w nocy zaś schodzą niżej siadając na odkrytych gałęziach. We wrześniu, najpóźniej w październiku, dorosłe ostatecznie przepędzają potomstwo ze swojego terytorium.”

Puszczyki, fot, Robert Denst;   www.birdwatching.pl

 „Wędrówki i dyspersja

 Puszczyk jest gatunkiem ściśle osiadłym. Poszczególne ptaki zajmują te same terytoria przez całe życie (przeważnie 5 -7 lat, niekiedy do 12 -16 lat). Ciekawe jest, że granice  tego samego terytorium pozostają bardzo podobne przez lata okupowania go przez kolejne generacje puszczyków. Przez około 3 miesiące po opuszczeniu gniazda pisklęta pozostają pod opieką rodziców; rodzina przemieszcza się w ciągu nocy średnio 30 m, nie przekraczając granic terytorium. Po tym czasie młode w większości migrują na odległość do 10 km (-70%) i generalnie nie przekraczają dystansu 30 km (-90%), a bardzo rzadko 100 km (-2%). Maksymalna odległość, jaką przebył ptak od miejsca zaobrączkowania wyniosła 745 km.”

Autorzy opracowania z którego pochodzą fragmenty: Bożena Gramsz, Robert Kościów i Grzegorz Żegliński; red. Romuald Mikusek

Leave a Reply